Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Örömmel jelentem, a SZÖG-ART Művészeti Egyesület betöltötte l6. életévét, és nagykorúvá vált! A szög kemény, agresszív eszköz, a korhadt, idő ette dolgokat szétrepeszti, de az együvé tartozókat összefogja, erősebbé teszi. A szög a legkeményebb anyagban is utat tör magának, és megkapaszkodik benne. Éppen úgy, mint a SZÖG-ART Szegeden és Európa művészeti életében. Úttörő szerepét bizonyítja a 2007. július 15-ike és augusztus 5-ike között, a Szegedi Tudományegyetemmel közösen létrehozott Plein air 2007 XVII. nemzetközi alkotótelep, melynek alkotásai közül válogatták e kiállított műveket.

A Csongrádi Művésztelep munkájában a házigazdák mellett az Izmiri Egyetem, a Temesvári Nyugat Egyetem, az Újvidéki Egyetem, a Rosariói Egyetem, a Budapesti Magyar Képzőművészeti Egyetem, a pécsi és szegedi Egyetemek művésztanárai és tanítványaik, argentin és német képzőművészek, valamint a SZÖG-ART különdíjasaként Halla Tibor a III. OMDK egyik nyertese vettek részt. A résztvevők a Mesterek és Tanítványok 4. találkozóját Pit Ludwig darmstadti fotóművész emlékének ajánlották.

"Ment-e a könyvek által a világ elébb?" - kérdem én, 2007-ben Temesvárott. Megakadályozott-e egyetlen csatát is Leonardo Mona Lisája? Michelangelo Dávidja szerzett-e békét? És Picasso, Dali képei vagy Rodin és Henry Moore szobrai enyhítettek-e az afrikai éhezők szenvedésein? Melyik műalkotás állíthatná meg az esztelen iraki vérengzést? Mire tehát a művészet? Mire tanítson mester tanítvány? Ez a kiállítás a maga módján csattanós választ ad a kérdésre.

Nézzenek körül. A színek házában vagyunk. Úgy is mondhatnók: színházban. Mi a színház? A dráma tere. S mit látunk itt, a színek házában? A tér drámáját. Popovics Lőrinc térplasztikája s Volker Beyer angyal-figurája szelíd erőszakkal követel helyet magának a háromdimenziójú térben. S a két kiterjedésbe szorított képekből is micsoda szín és mozgásdinamika árad. Keresik a helyüket a világban s a világ lenyomatát önmagukban. Tragikus figyelmeztetés Milica Vojdovic széttört világa, ám Dobra Diána gomolygó káoszában már ott feszül a teremtő akarat. Miguel Epes szertelen színorgiájára Nádas Alexandra és Nagy Gábor meleg szeretet árasztó, kiegyensúlyozott, magabiztosan nyugodt képi világa a válasz. Viorel Cosor posztimpresszionizmust idéző, képkereten is túlburjánzó kertje mellett meghökkentő kontraszt Aranyi Sándor fényfestményének mikrokozmosza, ahol még az élettelen anyag is szerény, színes virágot fakaszt. Míg Halla Tibor kompozíciójából a mozgás izgatott dinamizmusa árad, Dudás Sándor bölcs kőbaglya, vagy Kutenau Ana-maria ikonokat idéző képe megnyugtat.

Érvelnek, vitáznak, feleselnek egymással ezek az alkotások, de mind azt sugallja: ne fogadd el a világot olyannak, amilyennek mutatja magát. Nézd meg jobban, fedezd fel a fecsegő felszín alatt az értéket rejtő, hallgatag mélységet. A művész nem dőlhet be a látszanak, neki a dolgok mélyére kell hatolnia. Oda, ahol az igazság rejtőzik, vagy ahová rejteni igyekeznek. S ha a világnak nem csak a valóságát, hanem ezt a nehezen meglelhető igazságát, az egymást szorító s ugyanakkor összefogó determináltságát is felmutatja az alkotó, akkor, ha arasznyit is, de előre megy a világ a képek s szobrok által is.

 

Mesterek és tanítványok alkotásait láthatják ma itt. De szellemi klónok helyett önálló, egymástól nagyon is különböző, egyedi látásmódú alkotásokat. Az itt kiállító mesterek nem akarták művészetük súlyával agyon nyomni tanítványaikat, s azok sem lettek tanáraik szolgai követőivé. A bölcs mester jó kertészként csak a vadhajtásokat nyesegeti, ám hagyja, hogy a fa terebélyesedjen, s minél előbb dús termést hozzon. Így lettek ezek a mestertanárok is, ezért tükröz ilyen sokféle sajátos világképet ez a tárlat. Időben eleresztették tanítványaik kezét - hogy a Temesvárott oly ismerős Bólyai János szavaival: "a semmiből új világot teremtsenek."

Elvágták az őket éveken át összekötő szellemi köldökzsinórt, mert tudták, hogy mint József Attila írta:

           "Az meglett ember, akinek

           szívében nincs se anyja, apja,

           ki tudja, hogy az életet

           halálra ráadásul kapja

           s mint talált tárgyat visszaadja

           bármikor - ezért őrzi meg,

           ki nem istene és nem papja

           se magának, sem senkinek."

                                      

                                                                                          Sándor János

                                                                                  rendező, Érdemes Művész

 

VISSZA