Fényfestmények a B Galériában
Zárak, aktok, utcakövek Aranyi Sándor fotóin

    Szeged - kultúra | 2005-12-09 |

 

 


Napfogyatkozás, zárak, aktok, halászhálók, utcakövek, régi sírok láthatók Aranyi Sándor Fényfestmények című fotókiállításán, amit Sándor János rendező tegnap nyitott meg a szegedi Bartók Béla Művelődési Központ B Galériájában.

 

Aranyi Sándor festőművész a fotói előtt. DM/DV-fotó

Aranyi Sándor festőművész, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Rajz és Művészettörténet Tanszékének vezetője 1974-ben kezdett fotózni. Ahogy mondani szokta: méregből. A képzőművészeti főiskola hallgatójaként bosszantotta, hogy a Magyarországra megkésve megérkező különféle izmusok hatására hódított a minimálart. Azért fotózott aszfaltrepedéseket, egyszerű dolgokat, hogy megértse, mi bennük a művészet.

Később rájött, igenis van értelmük, és a festészetében is hasznosítani tudta a szigorúbb, kiemelő látásmódot. A jellemző részletek sokszor többet elmondanak valamiről, mintha az egészet ábrázolná. A fotózás és a festészet termékeny kölcsönhatásba került egymással a művészetében. Aranyi mester szerint nincs igazi absztrakt: mindennek megvan a maga megfelelője a természetben, csak észre kell venni. Erre jók például a részleteket felnagyító makrofelvételek.

A B Galériában látható munkák többsége az Újvidék melletti Begecs művésztelepén, Rómában és Darmstadtban készült. Testtájak című aktsorozat karakteres formáival vonzza a szemet. Különleges önarcképet is láthat a figyelmesen szemlélődő közönség: egy szemben tükröződve tűnik fel a kalapot viselő alkotó, aki az utóbbi években – elhagyva a kezdetben használt filmes technikát – digitális fényképezőgéppel dolgozik.
Nem manipulálja a képeket, legfeljebb elforgatja vagy a hagyományos laborokban is elvégezhető korrekciókat alkalmazza. Azért is találó a tárlat címe – Fényfestmények –, mert az eredeti fotók többnyire olyanok, mintha festői fantázia, aprólékos művészi alkotómunka eredményei lennének. Pedig „csak" valóságot tükröző, hol impresszionista, hol meg szürrealista hatású fotók, amelyeket ma már táblaképekként is elfogadnak a különböző hazai és nemzetközi kiállításokon.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

 Engedjék meg, hogy emlékezetükbe idézzem, mit írt egy fiatal festőről közel két évtizeddel ezelőtt a Művészet című folyóiratban Szuromi Pál:

"…induktív eljárás szerint alakítja dekoratív színezetű piktúráját, mely a természetelvűség és az absztrakt felfogás határmezsgyéjén mozog. Látható: az érlelődés stádiumában van az alkotó, s csak a jövő dönti majd el, mire képes igazában."

Ma már tudjuk mire képes Aranyi Sándor, a kitűnő festő - mert róla szóltak az idézett sorok. Különös látomások, filozófiai mélységű, rendteremtő és rendhagyó képek alkotására. Aranyi a Nap felé emelkedő Ikarusz szemével lát, azt látja, amit az égre szálló madár.

A levegőégből tekinti földi dolgainkat. Ezért derűsek fényben megmártózó festményei. Aranyi a fény szerelmese! S ez a szerelem vétkes abban, hogy ma itt egyetlen festményét sem láthatjuk.

Aranyi időlegesen elpártolt a vászontól s a festőecsettől. Akvarell s olajképek helyett fényfestményeket alkot. Új munkaeszköze az objektív. De vajon, valóban "objektív"-e Aranyi kezében ez a tárgylencse, vagy inkább egy sajátságos, szubjektív segédeszköz, mellyel új távlatokból, újszerű felbontásokban látja és láttatja materiális világunkat. Különös képeket látnak ma itt. A tárgyak, a természet, az anyag lelkének portréit, a megállított pillanat fénnyel írt költeményeit. Csak az tudja így ábrázolni a valóságot, aki minden megszokottól eltépi magát, a szavak kiüresedett jelentése mögött pedig meglátja a transzcendentális felé mutató lelket. Aranyi az anyag lelkébe lát. Ezért nemesednek fotói fényfestményekké. Alkotásain a valóság égi mása jelenik meg s így lesz nála a fényképírásból fényköltészet.

De átlépi ezzel a Szuromi által már korábban jelzett természetelvűség és absztrakt között húzódó keskeny határmezsgyét? Úgy vélem: nem! Fényfestményei nem a szokásos számítógépes vagy előhívásos manipulációk termékei. Mind a valóság egy-egy szeletét mutatja be, oly módon szemlélve képei tárgyát, ahogy együnknek sem jutna eszébe. Őt ugyanis nem maguk a dolgok, hanem a dolgok mögött rejlő titkok érdeklik. Ezért hajol le képei tárgyához, ezért szemléli őket olyan közelről, ahonnan már eltűnik a nagyképű, magabiztos egész s a sebezhető részletekből felsejlik a tárgyak lelke. Mert Aranyi észreveszi ezt a megbúvó lényeget, amit mi mindannyian nézünk, ám mégsem látunk meg. Így válik számára s fényfestményei által számunkra is világegyetemmé egy presszóasztal, s filozófiai tankölteménnyé egy málló vakolatú faldarab.

Filozófiai látomás, játékos meditáció keletkezésről és elmúlásról a Bújócska című sorozata is. Az emberi sorsról vall a Genezis kusza gomolygása, mely rendteremtő, ám végzetes Párkák után kiált, hogy majd az Időrétegek megfakultával az idő rabul essen s az Apokalipszis látomásá- ban a renddé kövült világ az elmúlásban, oldódjon fel.

Pesszimista lenne Aranyi? Nem hiszem! Éppen csak annyira az, amennyire illik a XXI. században. De világos, égő színeivel hamar eloszlatja a borongó, barna pesszimizmust, a lila bánatot, a XX. század még mindig ránktelepedő keserédes emlékeit, és vidáman játszani kezd a Mindenséggel. Talpáról a fejére állítja a Pont du Garde-ot (Impresszió). A Kaleidoszkópban szétzilálja, majd összerakja a valóságot és megalkotja a Darmstadti triptichon profán, ironikus misztériumát.

Aranyinak a történelemhez is van szava. A Rétegek egymásra toluló zárt fegyelme József Attilát idézik: "akár egy halom hasított fa hever egymáson a világ". Ezt igazolja Róma köveinek márvány-hideg tárgyilagosságú három képe is, mintegy sugallva: sic transit gloria mundi. S lezárva e tételt Róma macskakövei kék-fehér fényes derűvel hirdetik: a történelem halad, ám az utcakő marad.

Aranyi bravúrosan ragadja meg a mozgást. A megállított időben fogva tartja a fények és vonalak izgatott lüktetését. Így kelnek buja táncra a Bolero című kép színei, vonalai és így tapasztaljuk meg a Villanásban a természet kiszámíthatatlan, pusztító őserejét.

Aranyi Sándor fényfestményeinek színeiről is képszerkesztéséről hosszú tanulmányt lehetne írni. Konstruktív című képéről ezt Szuromi Pál meg is tette a Tiszatájban.

Ám tanulmány helyett végül hadd szóljak a sok alkotás közül még a finom lírával ábrázolt, puha-pihe asszonyi testtájakról (Dombvidék, Dűnék, Pihék, Rejt-éj, Homage Nemes Lampert). A női formák e sajátos fragmentjei magához Gaiahoz, Földanyánkhoz intézett fényköltemények, melyek felfedik a titkot: életadó bolygónkat miért is nevezzük Anyaföldünknek.

Ha végig nézték e kiállítás fényfestményeit, álljanak meg egy pillanatra a bölcs iróniával megfogalmazott Szemed fénye című önarckép előtt és kacsintsanak össze vele: igazad van Sanyi! Minden nyűgével, nyavalyájával együtt, mégiscsak gyönyörű bolygó ez a Föld. E fésületlen gondolatok jegyében nyitom meg Aranyi Sándor kiállítását.

 

Elhangzott Aranyi Sándor „Fényfestmények” c. kiállításának megnyitóján 2005 12. 08-án Szegeden a B Galériában. (Bartók Béla Művelődési Központ, Vörösmarty u. 3, megtekinthető 2006 január 7-ig) A kiállítást megnyitotta Sándor János rendező, kétszeres Jászai-díjas, érdemes művész

MEGNYITÓ

FOTÓK

VISSZA